Degvielas vairumtirdzniecība

Vai apnicis pārmaksāt?
Pērc degvielu pie mums – iespējami, par vislabāko tirgus cenu Latvijā.

Degviela, kas atbilst klientu prasībām, sezonai un ES regulām.

Veicot pie mums pasūtījumu par vismaz 2000 litriem, mēs piedāvājam degvielas piegādi.

Mūsu komanda strādā, lai nodrošinātu piegādi, jebkurā, Jums vēlamā laikā, tajā skaitā, Sestdienās un Svētdienās.

Lai ikviena mūsu piegādātā degviela nonāktu pie Jums laicīgi, mūsu uzņēmuma logistikā ir pieejami 6 benzīnvedēji ar 32 000 litru ietilpību, un arī grūtāk pieejamās vietās mēs spējam ērti piegādāt degvielu ar 5 benzīnvedējiem, kuru ietilpība nepārsniedz 20 000 litrus.

Izvēlies degvielas veidu

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Agro dīzeļdegviela tiek piedāvātā lauksaimniekiem, kuriem Lauku Atbalsta dienests ir piešķīris kvotu – degviela lauksaimniekiem.

*BEZAKCĪZES DEGVIELA TIEK MARĶĒTA ZAĻĀ KRĀSĀ , BET KVALITĀTE NEATŠĶIRAS NO PARASTĀS DĪZEĻDEGVIELAS

Marķētā degviela apkurei

Iezīmēto degvielu apkurei piedāvājam iegādāties personām, kuras saņēmušas Valsts Ieņēmuma dienesta izziņu par tiesībām iegādāties iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādi.

*BEZAKCĪZES DEGVIELA TIEK MARĶĒTA ZAĻĀ KRĀSĀ , BET KVALITĀTE NEATŠķIRAS NO PARASTĀS DĪZEĻDEGVIELAS

Tautā dēvēto bezakcīzes dīzeli, jeb SARKANO DĪZELI var iegādāties gan uzņēmumi, gan privātpersonas.

Lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti piedāvājam dīzeļdegvielu bez bio piedevas.

Degviela bez bio piedevas pieejama neatkarīgi no sezonas.

Marķētā dīzeļdegviela graudu kaltēm

Iezīmēto degvielu apkurei piedāvājam iegādāties personām, kuras saņēmušas Valsts Ieņēmuma dienesta izziņu par tiesībām iegādāties iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādi.

*BEZAKCĪZES DEGVIELA TIEK MARĶĒTA ZAĻĀ KRĀSĀ , BET KVALITĀTE NEATŠķIRAS NO PARASTĀS DĪZEĻDEGVIELAS

Tautā dēvēto bezakcīzes dīzeli, jeb SARKANO DĪZELI var iegādāties gan uzņēmumi, gan privātpersonas.

Lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti piedāvājam dīzeļdegvielu bez bio piedevas.

Degviela bez bio piedevas pieejama neatkarīgi no sezonas.

Marķētā degviela ostām

Iezīmēto dīzeļdegvielu piedāvājam iegādāties, kuri saņēmuši izziņu par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus
izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.

Izziņas sērija BB pieejama uzņemumiem kuri atbilst Likuma “Par nodokļu piemeroianu brīvosās un specialajās ekonomtskajds zonas” 3.panta devītaja daļā.

Bezakcīzes dīzeļdegvielu piedāvājam iegādāties uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu vai kombinētās iekārtās, kā arī:

  1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  2. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  3. Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  4. Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;
  5. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

Degviela zvejas kuģiem

Iezīmēto degvielu piedāvājam iegādāties uzņēmumiem, kas saņēmuši Valsts Ieņēmuma dienesta izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētus (marķētus) naftas produktus.

Tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu piešķir zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai:

  1. iekšējos ūdeņos;
  2. piekrastes ūdeņos.

 

Papildus informācija, pieteikšanās nosacījumi un veidlapas ŠEIT.

Sašķidrināta gāze apkurei

Gāzi apkurei visbiežāk piedāvājam izmantošanai:

  • graudu kaltēs,
  • putnu fermās,
  • siltumnīcās.

 

GĀZES APKURE GRAUDU KALTĒS

Gāzes piegādes termināli ir paredzēti stacionāro un mobilo graudu un citu kultūru kalšu apkurei.

GĀZES APKURE PUTNU FERMĀS

Lauksaimnieki izvēlas gāzes apkures sistēmu, lai nodrošinātu stabilus temperatūras režīmus, un samazinātu pārvaldes un servisa izmaksas.

GĀZES APKURES IEKĀRTA SILTUMNĪCĀM

Izmantojot gāzes piegādes sistēmu, ir viegli automatizēt un kontrolēt siltumnīcu apkures procesu. Dažādu šķirņu augiem ir nepieciešama atšķirīga temperatūra, dažādi tās režīmi dienā un naktī.

Autogāze

Degvielas veids, kas ir paredzēts iekšdedzes dzinējiem. Guvis plašu atzinību pateicoties zemākām izmaksām.*

*salīdzinot ar benzīnu un dīzeļdegvielu.

 

Sašķidrinātā gāze automobiļiem jeb autogāze, arī gāzes degviela ir degvielas veids, kas ir paredzēts iekšdedzes dzinējiem.

Pastāv divi gāzes degvielas pamattipi: propāns-butāns un metāns. Par visizplatītāko autogāzes veidu Eiropas Savienības valstīs ir kļuvis propāna un butāna maisījums.

Benzīns

95 un 98 markas benzīns ir viens no augsta oktānskaitļa autobenzīniem, kas tiek plaši pielietots gan privātā, gan komerciālā transporta jomā

 

Saskaņā ar ES noteikumiem par atjaunojamo resursu izmantošanu enerģētikā:

95 markas benzīnam tiek pievienots bioetanols 10% apjomā, kas palīdz globāli samazināt oglekļa dioksīda un citu kaitīgo sadegšanas produktu emisijas.
98 markas benzīnam netiek pievienots bioetanols*.
*Bioetanols – ir spirts, ko iegūst no biomasas.

Ziemas dīzeļdegviela

Ziemas dīzeļdegvielu (arktisko – ar īpašu aukstumnoturību) piedāvajam iegādāties no 1. novembra līdz 31. martam.

Ziemas periodā tiek piedāvāta arktiskā dīzeļdegviela ar īpašu aukstumnoturību (arktisko dīzeļdegvielu piedāvajam iegādāties no 1. novembra līdz 30. aprīlim).

Pilnais nosaukumsKlaseCFPP
Arktiskā Nultā arktiskā klaseA0NE ZEMĀK KĀ -20℃
Arktiskā Pirmā arktiskā klaseA1NE ZEMĀK KĀ -26℃
Arktiskā Otrā arktiskā klaseA2NE ZEMĀK KĀ -32℃

*CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts – temperatūru, kurā dīzeļdegviela pārstāj plūst caur filtru.

Degvielas cenas

Nekādas pārmaksas – apskati, kā tiek veidotas degvielas cenas!

Saņem degvielas vairumtirdzniecības piedāvājumu