Degviela zvejas kuģiem

Iezīmēto degvielu piedāvājam iegādāties uzņēmumiem, kas saņēmuši Valsts Ieņēmuma dienesta izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētus (marķētus) naftas produktus.

Tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu piešķir zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai:

  1. iekšējos ūdeņos;
  2. piekrastes ūdeņos.

 

Papildus informācija, pieteikšanās nosacījumi un veidlapas ŠEIT.

Saņem degvielas vairumtirdzniecības piedāvājumu