Marķētā degviela ostām

Iezīmēto dīzeļdegvielu piedāvājam iegādāties, kuri saņēmuši izziņu par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus
izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.

Izziņas sērija BB pieejama uzņemumiem kuri atbilst Likuma “Par nodokļu piemeroianu brīvosās un specialajās ekonomtskajds zonas” 3.panta devītaja daļā.

Bezakcīzes dīzeļdegvielu piedāvājam iegādāties uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu vai kombinētās iekārtās, kā arī:

  1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  2. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  3. Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
  4. Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;
  5. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

Saņem degvielas vairumtirdzniecības piedāvājumu